В этом видеоуроке мы научимся создавать динамическую анимацию типографики в After Effects.

Экспрешен для затухающих колебаний:

 amp = 0.06;
 freq = 1; 
 decay = 5;
 n = 0;  
 if(numKeys > 0){  
 n = nearestKey(time).index;  
 if(key(n).time > time){  
 n--;  
 }  
 }  
 if(n == 0){  
 t = 0;  
 }else{  
 t = time - key(n).time;  
 } 
 if(n > 0){  
 v = velocityAtTime(key(n).time - 
 thisComp.frameDuration/10);  
 value + 
 v*amp*Math.sin(freq*t*2*Math.PI)/Math.exp(decay*t);  
 }else{  
 value;  
 }

Экспрешен bounce для Expression Selector текста:

 freq = 2; 
 decay = 5; 
 duration = 0.05; 
 retard = textIndex*thisComp.frameDuration*1; 
 t = time - (inPoint + retard); 
 startVal = [100,100,100]; 
 endVal = [0,0,0]; 
 if (t < duration){ 
 linear(t,0,duration,startVal,endVal); 
 }else{ 
 amp = (endVal - startVal)/duration; 
 w = freq*Math.PI*2; 
 endVal + amp*(Math.sin((t-duration)*w)/Math.exp(decay*(t-duration))/w); 
 }